Konzalting

Dobar savjet zlata vrijedi, a mi ćemo Vam svojim znanjem i iskustvom pomoći da donesete najbolju odluku.

Nudimo Vam usluge konzaltinga pri kupnji ili prodaji zemljišta za gradnju. Organiziramo za Vas javne natječaje, prikupljamo i obrađujemo pristigle ponude. Sređujemo Vam vlasničkopravne odnose, obavljamo analizu komunalne infrastrukture i tla, te pribavljamo sve potrebne dozvole (lokacijske, građevinske, uporabne...).

Usluge konzaltinga pri kupnji ili prodaji zemljišta za gradnju:
- sređivanje vlasničkopravnih odnosa, analiza komunalne infrastrukture.

Ishođenje potrebnih dozvola za gradnju:
- lokacijska dozvola, rješenje za građenje, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola, uporabna dozvola...

Nadzor:
-Stručni nadzor, Projektantski nadzor, Investicijski nadzor